Mätning av temperatur och fuktighet i växthuset
2021-05-12 20:16

Mätdata här kommer ifrån en givare som finns i växthuset, som samlats in med Telldus Live.