Mätning av temperatur utomhus
2016-08-08 21:46

Mätdata här kommer ifrån en temperatur givare, som samlats in med Telldus Live. Här kan du också se temperaturer inomhus