Mätning av temperatur och fuktighet inomhus
2016-07-09 22:56

Mätdata här kommer ifrån en temperatur givare inomhus, som samlats in med Telldus Live.