Gjorde en bootbar freedos image
2015-12-17 22:35

FreeDOS image

Usch, jag pallar inte längre leta upp någon form av bootbar (live) DOS image som man temporärt kan använda för att tex kunna flash BIOS på en maskin. Så jag gjorde en väldigt liten image på 32 MB som man kan lägga in på en USB pinne tex och starta ifrån denna. Hur gjorde jag då detta? Ganska enkelt, följande steg:

  1. Ladda ner FreeDOS ISO installations medium
  2. Starta upp VirtualBox och skapa en maskin med 32 MB disk
  3. Montera ISO filen i VirtualBox och starta ifrån denna
  4. Installera FreeDOS till disken
  5. Stäng av VirtualBox
  6. Konventera vdi disken till en rå image så här: VBoxManage clonehd freedos.vdi raw.img –format RAW
  7. Nu har du en rå image, som du tex kan skriva till en USB pinne så här: dd if=raw.img of=/dev/sdX

Där X markerar din USB disk..

OBS: Tar inget ansvar för att du strular och skriver till rätt disk, så ta det försiktigt med dd kommandot så att du inte skriver över din systemdisk eller någon annan viktig disk. Konsekvenserna blir att du förstör datat. Nu har du blivit varnad.

Är du inte sugen på att göra allt detta jobb själv, då kan du enkelt ladda ner den råa image på länken ovan på denna sidan. Se bara till att skriva den till rätt disk :-)