Skoda Service
2019-02-04 15:59

Dags för byte av bromsklossar (bromsbelägg), och det behövdes bytas på bilen runt om. Total kostnad blev 2904 kr.