Indraget solcellsstöd
2021-01-21 18:59

Jaha, då var det kört… solcellsstödet är förändrat och nu kan man nog glömma de där 20% återbärning på investeringen, som i mitt fall handlar som ca 28000 kr. Vi som hamnade i kläm och installerade solceller år 2020 skall nu göra ett ROT avdrag på 30% av arbetskostnaden, med massor av administration för att få företagen som installerade att kreditera fakturan och skicka ut ny som de sedan skall göra ett ROT avdrag på. Inte så smidigt, för vem tror att dessa företag vill hantera en massa extra administration helt gratis för en massa kunder?

Jag pratade med skattemyndigheten och föreslog att man skulle kunna göra 75% ROT avdrag på arbetskostnaden samt att allt fakturaunderlag skulle kunnan skickas direkt till dem för hantering. Personen i andra sidan av luren tyckte det lät bra och ville att jag skulle skicka in det förslaget. Så jag gjorde slag i saken, de har nu fått mitt förslag. Jag skickade även samma sak till regeringskansliet för att se om de nappar!?

Det är både ett hån och ett slag i magen med de nya reglerna, där jag jag som ifrån början räknat med att få 28000 kr och nu med de nya reglerna kanske skulle få ut 8000-9000 kr. Det är inte rättvist och ett ogenomtänkt förslag ifrån regeringens sida för oss som hamnade byråkratins maskineri.